MAHATHON ELECTRIC LTD. PART.

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค

วิธีป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

1. ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยช่างผู้ชำนาญการและเป็นไปตามมาตรฐานต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้อง
2. ไม่ควรนำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อปลั๊กพ่วงหรือเต้าเสริมเป็นจำนวนมาก
3. ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามกำหนดมาตรฐาน เช่น มอก. เป็นต้น
4. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประดิษฐ์เองหรือชำรุดเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
5. ห้ามสัมผัสสายไฟฟ้าโดยตรงขณะที่ยังมีกระแสไฟฟ้า
6. ปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลัก และวัดค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้าหลักก่อนทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง
7. ติดตั้งสายดิน หรือ อุปกรณ์ป้องกนไฟฟ้ารั่ว
8. การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดอย่างถูกวิธี โดยปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลักออกหรือใช้สิ่งที่เป็นฉนวนผลักผู้ประสบเหตุออกจากจุดที่มีกระแสไฟฟ้า  

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

           ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดนั้นอาจเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ควรให้คำแนะนำเด็ก ๆ เนื่องจากการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันสิ่งที่สำคัญนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ดั้งนั้นไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่นั้นเอง

สินค้าและบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค

– อุปกรณ์ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด : มิเตอร์ไฟฟ้า แผงสวิทซ์บอร์ด เมนเบรกเกอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์
– อุปกรณ์ควบคุม ในระบบอัตโนมัติ : ไทม์เมอร์,เครื่องนับตัวเลขดิจิตอล,นาฬิกาจับเวลา
– อุปกรณ์กันระเบิด : ไฟฉุกเฉินกันระเบิด ท่อกันระเบิด โคมไฟกันระเบิด
– สายไฟฟ้าแรงต่ำ สายไฟฟ้าแรงสูง สายเคเบิ้ล ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณท่อร้อยสายไฟ สายเคเบิ้ลนอกอาคาร-ในอาคาร
– รางเดินสายไฟ สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ : รางไวร์เวย์ เคเบิ้ลเทรย์ เคเบิ้ลแลดเดอร์
– ปลั๊ก เต้ารับปลั๊ก
– ฟิวส์ Fuse
– หางปลา : ปลอกหุ้มหางปลา หางปลาแรงสูง หางปลาแบบต่างๆ
– เครื่องมือช่างไฟฟ้า คีมตัดสายไฟ คีมย้ำ คีมย้ำไฮดรอลิก คีมปอกสายไฟ ไขควงอเนกประสงค์
– ตู้สวิทซ์บอร์ด กล่องพักสาย

สนใจติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค
www.mahathonelectric.com
mahathon.brandexdirectory.com

____________________________________________________

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace
www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ
www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์
www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก
www.kasetthaibrand.com
เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร